วิธีเลือกซื้อเพชรให้ได้เพชรดี

วิธีเลือกซื้อเพชรให้ได้เพชรดี

ร้านรับซื้อเพชร มือสอง

การซื้อเพชรให้ได้เพชรดีนอกจากพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 Cs และการขอใบรับรองเกรดเพชร เพื่อให้ได้เพชรที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีขั้นตอนง่ายๆ ในการเลือกซื้อเพชรแท้ และได้เพชรในราคาที่สมเหตุสมผล

          * กำหนดงบประมาณ เพื่อจะได้ลดขึ้นตอนการพิจารณาที่ไม่จำเป็นออกไป และเพื่อให้ได้เพชรตรงตามคุณภาพและราคาที่ต้องการ

         * รอเวลาที่เหมาะสม เพราะ ราคาเพชร เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงควรเลือกช่วงเวลาซื้อที่ไม่แพงมากนัก โดยสามารถตรวจสอบ ราคาเพชร จากราคากลางได้ตามวารสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพชร เช่น วารสารหรือเว็บไซต์ราพาพอร์ท หรือสอบถามร้านเพชร ร้านรับซื้อเพชร หรือจากสถาบันตรวจสอบอัญมณีที่เชื่อถือได้

         * พิจารณาร้านเพชร ร้านรับซื้อเพชร ที่ไว้ใจได้ เพชรมีราคาสูงและพิจารณาคุณภาพได้ยาก จึงควรซื้อจากร้านเพชรที่น่าเชื่อถือ เช่นร้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีระดับประเทศ หรือซื้อจากร้านที่ไว้วางใจกันมาตั้งแต่อดีต เช่น ร้านม่อน แอนทีค www.raanmon.comก็จะช่วยรับประกันได้อีกทางหนึ่ง

         * สำรวจความต้องการให้แน่ชัด เพชรมีหลายรูปทรง ซึ่งสามารถสะท้อนบุคลิกของผู้สวมใส่ได้อย่างดี ยิ่งถ้าเป็นเครื่องประดับเพชร ก็ยิ่งมีสไตส์การออกแบบหลายหลายแนว ดังนั้น จึงควรสำรวจความต้องการของตนเองให้แน่ชัดเสียก่อนว่า ต้องการซื้อเพชรรูปทรงใดและจะใช้ในโอกาศใด

 

www.raanmon.com 

Tel: 082-447-4499