ประวัติและตำนาน ทับทิม

อัญมณี ทับทิม

 

ประวัติและตำนาน (History and Legend)

       ทับทิม เป็น อัญมณี ที่ประเมินกันว่ามีคุณค่าสูงที่สุดในบรรดาอัญมณีทั้งมวลมานับพันปีแล้ว ได้มีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับทับทิมในยุคเริ่มแรกไว้ในหนังสือฮินดูโบราณชื่อ พาราณสี (Bannaras) มีข้อความที่กล่าวถึงทับทิมไว้ว่า เมื่อทับทิมได้แสงอาทิตย์ตอนรุ่งอรุน ทับทิมจะแผ่รังสีสีแดงซึ่งจะทำให้ผนังห้องเสมือนว่าถูกทาด้วยสีแดง มงกุฎของจักรพรรดิ์ พระมหากษัตริย์ และมหาราชามักประดับทับทิมที่มงกุฎ ส่วนจักรพรรดิ์ในราชวงศ์ฉิง ทรงใช้ทับทิมประดับหัวเข็มขัดเพื่อแสดงต่ำแหน่งจักรพรรดิ์ อัศวินและแม่ทัพในอดีตมักสวมอาภรณ์ที่ประดับทับทิมหรือประดับทับทิมไว้ที่ดาบ เพราะเชื่อว่าทับทิมทำให้เกิดพลังอำนาจ ความฮึกเหิมกล้าหาญ และทำให้มีชัยชนะในสงคราม

       ไพลนี (Pliny) นักปราชญ์ชาวโรมัน ได้กล่าวถึงหินสีแดงไว้ในหนังสือ Historia Naturalis โดยเขาเรียกหินสีแดงว่า Cabunculus ส่วนคำว่า ทับทิม ภาษาอังกฤษว่า Ruby มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Rubeus แปลว่า สีแดง ทับทิม มีชื่อในภาษาสันสกฤตโบราณว่า รัตนราช (Ratnarat) แปลว่า ราชาแห่งอัญมณี (King of Precious Stones) ในพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ตอนหนึ่งกล่าวถึง ทับทิม ไว้ว่า สติปัญญามีค่ามากกว่าทับทิม คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า ทับทิม มีคุณค่าสูงมาก นอกจากนั้นยังมีคำกล่าวในอดีตว่า ทับทิม เป็นอัญมณีที่มีค่ามากที่สุดในบรรดาอัญมณี 12 ชนิด ที่พระเจ้าสร้างขึ้น ในศตวรรษที่ 11 อัล บีรุนี (Al-Biruni) นักวิทยาแร่ที่มีชื่อเสียงชาวเปอร์เซียได้กล่าวว่า ทับทิม ที่มีสีสวยงามได้รับความนิยมและมีตำแหน่งสูงสุดในบรรดา อัญมณี ทั้งมวล ในศตวรรษที่ 13  มาร์โค โปโล ได้เดินทางไปยังเกาะที่เขาเรียกชื่อว่า Island of Serendib คือเกาะลังกา ประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน และได้บันทึกการเดินทางไว้ในหนังสือที่เขาเขียนชื่อ Book of Mavels เนื้อหาในหนังสือตอนหนึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ทับทิม ว่า กษัตริย์สิงหล ทรงมี ทับทิม ขนาดใหญ่ถึง 4 นิ้ว ต่อมาเมื่อจักรพรรดิ์กุบไลข่านทรงทราบเรื่องราวมของ ทับทิม ที่น่าสนใจมากเม็ดนั้นจึงได้ทรงเจรจาขอแลกเปลี่ยน ทับทิม นั้นกับเมืองๆ หนึ่ง แต่กษัตริย์สิงหลงทรงปฏิเสธ โดยตรัสว่าจะเอาทรัพย์สินในโลกขนาดไหนมาแลกกับ ทับทิม ก็ไม่เอาทั้งนั้น ใน ค.ศ. 1550 นายเบนเวนูโต เซลลินี ช่างทองชาวอิตาลีได้เขียนบันทึกว่า ทับทิม 1 กะรัตที่สวยที่สุดจะมีค่าหรือราคาเป็น 8 เท่าของ เพชร 1 กะรัต ที่สวยที่สุด ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ทับทิมสีแดงเลือกนกและเกือบปราศจากมลทินจะมีค่าและหายยากมากว่า เพชร ที่ปราศจากสี ไร้มลทิน และมีคุณภาพสูงสุดเสียอีก